4.6/5 - (5 votes)

  Jeśli planujesz budowę domu, musisz pamiętać o tym, że będzie on musiał spełniać szereg wymagań. Na wygląd Twojego domu duży wpływ ma nie tylko przygotowany przez architekta projekt, ale także obowiązujące w całym kraju przepisy prawa budowlanego i inne akty prawne. Istotny jest również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Może on determinować między innymi kolor dachu. Musisz o tym pamiętać niezależnie od tego, czy planujesz budowę nowego domu jednorodzinnego, czy też interesuje Cię wyłącznie naprawa dachu we Wrocławiu.

  Co określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument, który może ingerować w wygląd zarówno nowych, jak i remontowanych domów oraz innych budynków. Obowiązkowe oraz dodatkowe elementy miejscowego planu zostały określone w obowiązującej od 27 marca 2003 roku ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z artykułem 15 ustęp 3 tejże ustawy, gmina ma prawo określić kolorystykę elewacji i pokrycia dachowego. Ograniczenie prawa inwestorów do decydowania o wyglądzie ich domów gmina musi jednak odpowiednio uzasadnić.

  Gdzie znajdę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

  Ze znalezieniem tego dokumentu nie będziesz mieć żadnych trudności: dostępny jest on w urzędzie miasta bądź gminy. Aby zapoznać się z nim, nie musisz nawet osobiście udawać się do urzędu – sprawdzisz go, korzystając z Internetu, gdyż jest on publikowany na stronie internetowej gminy/miasta w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej. Są działki, które podlegać mogą jeszcze bardziej restrykcyjnym wymogom. Jeśli Twój dom znajduje się w strefie, która została objęta ochroną konserwatora zabytków, stosowne przepisy odnośnie rodzaju i koloru poszycia dachowego znajdziesz na stronie www wojewódzkiego konserwatora zabytków.

  Czy za zmianę koloru dachu poniosę karę?

  Kolor dachu nie jest przedmiotem pozwolenia na budowę, co nie oznacza, że możesz wybudować dom, który ma kolor poszycia niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli zdecydujesz się na taki krok, musisz pamiętać, że zostanie to potraktowane jako samowola budowlana. Musisz się więc liczyć zarówno z karą finansową, jak i z odpowiedzialnością karną. Możesz spodziewać się też, że nadzór budowlany nakaże Ci przywrócenie stanu, który będzie zgodny z wytycznymi zawartymi w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można zaskarżyć do sądu?

  Oczywiście masz taką możliwość, a organem właściwym jest w tym przypadku sąd administracyjny. Jeżeli sąd uzna, że gmina, sporządzając ten dokument, przekroczyła zakres tak zwanego władztwa planistycznego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie nieważny. Musisz się jednak liczyć z tym, że wydany przez sąd administracyjny wyrok nie będzie dla Ciebie korzystny. W takiej sytuacji będziesz miał 90 dni na doprowadzenie domu do stanu, który będzie zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Zostaw odpowiedź