4.5/5 - (4 votes)

  Dach – nawet ten najlepiej wykonany – może nieraz wymagać naprawy. Remont dachu we Wrocławiu może różnić się, jeśli chodzi o zakres planowanych prac. Wpływa to na formalności, jakich trzeba dopełnić. Może być bowiem tak, że remont dachu nie wymaga ich wcale, ale może zdarzyć się też tak, że planowane prace muszą być zgłoszone w starostwie. Wskazać można również takie sytuacje, kiedy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Zobaczmy, kiedy pozwolenie na remont dachu jest potrzebne, a kiedy nie należy się nim przejmować.

  Kiedy można wymienić pokrycie dachowe bez żadnych formalności?

  Zarówno naprawa, jak i wymiana pokrycia dachowego uważane są za remont. Prac tego rodzaju nie trzeba zgłaszać wówczas, gdyby dom, którego dotyczą, można było wybudować na podstawie wyłącznie zgłoszenia z projektem. W związku z tym wymiana i remont pokrycia dachowego bez formalności można przeprowadzić na wolnostojących domach jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę, na której stoją. Chodzi o to, aby odległość od granic działki wynosiła przynajmniej trzy metry (w odniesieniu do ścian, które nie mają ani okien, ani drzwi) bądź cztery metry (w przypadku ścian, które mają drzwi bądź okna). UWAGA: jeśli budynek jest zabytkowy bądź znajduje się na obszarze, który wpisany został do rejestru zabytków, formalności nie uda się uniknąć.

  Kiedy remont pokrycia dachowego wymaga zgłoszenia?

  Remont dachu a pozwolenie to zagadnienie, które wielu osobom spędza sen z powiek. Decydując się na wymianę pokrycia dachowego, należy pamiętać, że jeśli nasz dom znajduje się przy granicy działki, mamy obowiązek zgłosić planowane prace. W zdecydowanej większości przypadków obowiązek ten spoczywa na właścicielach bliźniaków. Obowiązujące przepisy jasno wskazują, że prace remontowe dotyczące między innymi dachu oraz stropy wymagają zgłoszenia w starostwie. Aby dopełnić formalności, należy udać się do wydziału architektoniczno – budowlanego. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, jeśli dom znajduje się na obszarze, który wpisany został do rejestru zabytków, dokonanie zgłoszenia jest obowiązkowe. UWAGA: prace można rozpocząć po upływie dwudziestu jeden dni od dokonania zgłoszenia. Ujmuje się w nim:

  • rodzaj prac;
  • zakres prac;
  • sposób, w jaki prace będą przeprowadzone;
  • termin rozpoczęcia prac.

  Zawsze należy dołączyć również oświadczenie o tym, że przysługuje nam prawo do dysponowania nieruchomością.

  Kiedy do zgłoszenia należy dołączyć projekt budowlany?

  W niektórych przypadkach zgłoszenie wymaga dołączenia projektu budowlanego. Jeśli planowany remont dachu we Wrocławiu obejmuje również przebudowę przegród zewnętrznych bądź elementów konstrukcyjnych, projekt jest niezbędny. Podobnie wówczas, gdy zamierzamy nadbudować dom. Pozwolenie na remont dachu jest wymagane wówczas, gdy planowana przebudowa przegród zewnętrznych bądź elementów konstrukcyjnych powiększy obszar oddziaływania budynku na działki sąsiednie. Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy zmiana dachu będzie skutkowała większym zacienieniem budynku położonego na sąsiedniej nieruchomości.

  Zostaw odpowiedź