4.6/5 - (5 votes)

Zabytki składają się na dziedzictwo kulturalne człowieka, są źródłem wiedzy o czasach, w których powstały. Naszym obowiązkiem jest przekazanie ich przyszłym pokoleniom. Polskie zabytki mogą być odnawiane między innymi dzięki finansowemu wsparciu udzielanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”. Budżet tego programu z roku na rok jest coraz większy dzięki czemu odnowionych zostaje coraz więcej zabytkowych obiektów. Są wśród nich nie tylko te, które zostały wpisane na listę UNESCO – z rządowego programu odnowionych zostało też wiele budynków o lokalnym znaczeniu.

Jakie obiekty są odnawiane?

Przeciek dachu we Wrocławiu na zabytkowych obiektach może zostać usunięty szybko i sprawnie. Dzięki finansowemu wsparciu udzielanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnawiane są zabytkowe obiekty na terenie całego kraju. W pierwszym naborze w edycji programu „Ochrona zabytków” na rok 2023 dofinansowanie otrzymały 534 projekty. Za przyznane środki zostaną wyremontowane cenne zabytki zarówno architektury świeckiej, jak i sakralnej. Dzięki dofinansowaniu rozpoczną się prace remontowe na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Przeprowadzony zostanie także częściowy remont klasztoru ojców karmelitów bosych położonego w miejscowości Czerna na terenie województwa małopolskiego. Prace mają objąć również loże w Kościele Pokoju w Świdnicy – świątynia ta jest jednym z polskich zabytków, które zostały wpisane na listę UNESCO.

Jakie zabytki odzyskają dawny blask na terenie Pomorza?

Dofinansowanie z programu „Ochrona zabytków” otrzymało aż 19 zabytkowych obiektów znajdujących się na Pomorzu. Z całej puli, którą ma do rozdysponowania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ponad 11 milionów zostało przyznanych pomorskim zabytkom. Środki otrzymały między innymi:

  • Kościół pod wezwaniem świętej Barbary w Gdańsku. Przyznane dofinansowanie pozwoli na przeprowadzenie prac konserwatorskich na świątynnej wieży.
  • Dom Żeglarza przy ulicy Świętego Ducha w Gdańsku. Środki przeznaczone są na prace remontowe przy elewacji tej zabytkowej kamienicy.
  • Kościół pod wezwaniem Bożego Ciała w Helu. Dzięki dofinansowaniu zostanie wykonany remont dachu na świątyni.

Wsparcie otrzymała też gdańska parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja – kwota w wysokości około 500 tysięcy złotych pozwoli na prowadzenie kolejnych prac przy renowacji elewacji świątyni. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie też rozpoczęcie prac związanych z odnowieniem zbudowanej w stylu gotyckim kaplicy świętego Józefa. Wyremontowana zostanie również kaplica świętego Jacka. Wsparcie otrzymała także parafia pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku – od resortu kultury otrzymała ponad 2 miliony złotych. Kwota ta wystarczy na wykonanie prac konserwatorskich elewacji (jej stan zagraża bezpieczeństwu przechodniów) oraz na remont dachu wieży. Ponadto możliwe będzie wykonanie izolacji poziomej. Można będzie dokonać również wzmocnienia murów świątyni metodą rdzeniową.

Udostępnij.
Zostaw odpowiedź

Exit mobile version